اخبار کاراته اصفهان

مسابقات انتخابي استان اصفهان سبك هاي كنترلي بخش بانوان

اطلاعيه

قابل توجه سبك هاي كنترلي بخش بانوان

مسابقات انتخابي استان اصفهان سبك هاي كنترلي بخش بانوان

رده قهوه اي - مشكي

به ميزباني هيات كاراته شهرستان اصفهان

مصادف با ولادت امام محمد باقر (ع) ۱۶ اسفند ۹۷ /   خانه كاراته

منتخبين اين مسابقات جهت اعزام به مسابقات كشوري به اردوي استان دعوت مي شوند

روابط عمومي هيات كاراته استان اصفهان

@Isfahankarate